บทความ

เครื่องช่วยชีวิต ZOLL AED PLUS Defibrillator, ZOLL AED 3 Defibrillator,ZOLL AED PRO Defibrillator,เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ Semi Automated External Defibrillator(Semi - AED)

รูปภาพ
แนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องช่วยชีวิต ZOLL AED PLUS Defibrillator ZOLL AED 3 Defibrillator ZOLL AED PRO Defibrillator เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ  Semi Automated External Defibrillator(Semi - AED) รองรับระบบเสียงปฏิบัติการภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจสินค้าและหรือการให้บริการกรุณาติดต่อ
คุณสันท้าย เรืองสุข (สัน)
ผู้ฝึกผู้สอน ผู้สอน วิทยากร โค๊ช : ปฐมพยาบาล
ASHI and MEDIC First Aid Instructor Trainer 
Instructor-Led Training First Aid&CPR,AED
จำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย
และให้การฝึกอบรมปฐมพยาบาล
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0836269306 
ไอดีไลน์แอ็ด LINEat (LINE@)ID: @lvp1706z
เวบไซต์ www.readyplan.net

ส่งเสริมการขายพิเศษ เครื่องช่วยชีวิต ZOLL รุ่น ZOLL AED PLUS Defibrillator เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ Semi Automated External Defibrillator(Semi-AED) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

รูปภาพ
ขอแนะนำ
เครื่องช่วยชีวิต ZOLL รุ่น ZOLL AED PLUS Defibrillator
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าภายนอกชนิดกึ่งอัตโนมัติ
Semi Automated External Defibrillator(Semi-AED)
รองรับระบบเสียงปฏิบัติการภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาตัวเครื่อง ZOLL AED PLUS รับประกันคุณภาพ 7 ปี
(รับประกันคุณภาพ 5 ปี+2 ปี เมื่อลงทะเบียนตัวเครื่องใน www.zoll.com รวม 7 ปี)
ชุดมาตรฐาน เริ่มต้น ราคา 5x,xxx บาท
สนใจสินค้าและหรือการให้บริการกรุณาติดต่อ
คุณสันท้าย เรืองสุข (สัน)
ผู้ฝึกผู้สอน ผู้สอน วิทยากร โค๊ช : ปฐมพยาบาล
ASHI and MEDIC First Aid Instructor Trainer 
Instructor-Led Training First Aid&CPR,AED
จำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย
และให้การฝึกอบรมปฐมพยาบาล
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0836269306 
ไอดีไลน์แอ็ด LINEat (LINE@)ID: @lvp1706z
เวบไซต์ www.readyplan.net

หลักสูตรการฝึกอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต CPR,AED and First Aid Training Course หลักสูตรในประเทศ : National Course

เรดีแพลนด็อตเน็ต
www.ReadyPlan.net
ให้บริการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย
First Aid&CPR,Automated External Defibrillator(AED)Training Provide Programs
Safety and Health Productsหลักสูตรการฝึกอบรม
การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
CPR,AED and First Aid Training Course
หลักสูตรในประเทศ : National CourseหลักสูตรการปฐมพยาบาลFirst Aid Couses
หลักสูตรการช่วยชีวิตและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
CPR/AED Course
หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า First Aid & CPR/AED Courseหลักการและเหตุผล
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือให้ความช่วยเหลือต่อผู้บาดเจ็บหรือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานประกอบการ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้นก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยกู้ชีพ ก่อนการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ การให้การช่วยเหลือตามหลักการ การปฐมพยาบาลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดการบาดเจ็บและไม่ทำให้การบาดเจ็บเพิ่มขึ้น ของผู้ประสบอันดรายภายในสถานประกอบกิจการของตนเอง อาคารสาธาราณะ ศูนย์การค้า บ้านพักอาศัย  การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวก…

อัตราค่าฝึกอบรม กลุ่มหลักสูตร ASHI and MEDIC First Aid Training Courses หลักสูตรนานาชาติ : International Course

รูปภาพ
เรดีแพลนด็อตเน็ต
www.ReadyPlan.net
ให้บริการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย
First Aid&CPR,Automated External Defibrillator(AED)Training Provide Programs
Safety and Health Products
หลักสูตรการฝึกอบรม 
ASHI and MEDIC First Aid Training Courses หลักสูตรนานาชาติ : International Course

หลักสูตรการฝึกอบรม
พร้อมให้บริการการฝึกอบรม
ASHI Basic First Aid
ASHI CPR/AED
ASHI CPR/AED & First Aid (COMBO)
MEDIC First Aid BasicPlus CPR/AED & First Aid For Adults 
MEDIC First Aid CarePlus CPR/AEDอัตราค่าฝึกอบรมASHI and MEDIC First Aid Training Coursesลำดับหลักสูตรค่าลงทะเบียนบาท/ท่าน1.ASHI Basic First Aid (G2015)2,950
2.ASHI CPR and AED (G2015)2,950
3.ASHI CPR,AED and First Aid COMBO (G2015)4,5504.MEDIC First Aid BasicPlus CPR, AED and First Aid for Adults3,5505.MEDIC First Aid CarePlus is a combined adult, child, and infant CPR and AED (G2015)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (First Aid & CPR/AED Course)

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการปฐมพยาบาล
(First Aid Couses) หลักสูตรการช่วยชีวิตและเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
(CPR/AED Course) หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
(First Aid & CPR/AED Course)
บัตรรับรองรายบุคคลในหลักสูตรมาตรฐานในประเทศ
บัตรรับรองรายบุคคลในหลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรนานาชาติจากอเมริกาได้รับการยอมรับทั่วโลก
โดยผู้สอนชาวไทยที่มีบัตรผู้สอนด้าน First Aid and CPR/AED
เชิญเยี่ยมชม
เรดีแพลนด็อตเน็ต
www.ReadyPlan.net
ขอบคุณทุกท่านครับ

สนใจสินค้าและหรือการให้บริการกรุณาติดต่อ เรดีแพลนด็อตเน็ต

เรดีแพลนด็อตเน็ต
www.ReadyPlan.net จำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัยและให้บริการฝึกอบรมปฐมพยาบาล
First Aid&CPR,Automated External Defibrillator(AED)Training ProvidePrograms
Safety and Health Products

สนใจสินค้าและหรือการให้บริการกรุณาติดต่อ
คุณสันท้าย เรืองสุข (สัน)
ผู้ฝึกผู้สอน ผู้สอน วิทยากร โค๊ช : ปฐมพยาบาล
ASHI and MEDIC First Aid Instructor Trainer 
Instructor-Led Training First Aid & CPR,AED
จำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอภัย และให้การฝึกอบรมปฐมพยาบาล
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0836269306 ไอดีไลน์แอ็ด LINEat (LINE@)ID: @psj1293c
เวบไซต์ www.readyplan.net
แฟนเพจ https://www.facebook.com/Sunthai.Ruengsuk

แนะนำ ระบบวิทยุสื่อสารหลายแบบ : Smart IP Radio (Multimedia Communication Solutions, Virtual Multimedia Trunking System)

รูปภาพ
แนะนำ ระบบวิทยุสื่อสารหลายแบบ
Smart IP Radio
(Multimedia Communication Solutions, Virtual Multimedia Trunking System)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณสันท้าย เรืองสุข (สัน)
ผู้ฝึกผู้สอน ผู้สอน วิทยากร โค๊ช : ปฐมพยาบาล
ASHI and MEDIC First Aid Instructor Trainer
Instructor-Led Training First Aid&CPR,AED
จำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอภัย และให้การฝึกอบรมปฐมพยาบาล
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0836269306
ไอดีไลน์ Line ID : sunthairuengsuk
เวบไซต์ www.readyplan.net
แฟนเพจ https://www.facebook.com/Sunthai.Ruengsuk